Over Odion Onderzoek

Onze Opdrachtgevers zijn onder meer Erasmus Universiteit Rotterdam, Universiteit Twente, Rijksuniversiteit Groningen, Tinbergen Instituut, Hogeschool van Amsterdam en NVAO.

Wie zijn wij?

Drs. Suzanne den Tuinder rondde in 1997 haar masteropleiding Bedrijfswetenschappen af aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Sinds 2001 houdt zij zich bezig met het inzichtelijk maken van de kwaliteit van opleidingen en dienstverlening in het Hoger Onderwijs. Als senior onderzoeker bij Research voor Beleid voerde zij voor het ministerie van OCW onderzoek uit op diverse onderwijsbeleidsthema’s. In 2009 richtte zij Odion Onderzoek op.

Suzanne is NVAO-gecertificeerd secretaris voor opleidingsaccreditaties en voor instellingstoetsen kwaliteitszorg (ITK). Zij heeft zowel in Nederland als in Vlaanderen meer dan 50 toetsen nieuwe opleiding (TNO) en verschillende ITK’s namens de NVAO begeleid. Suzanne voert regelmatig onderzoeken en midterm reviews uit voor universiteiten en hogescholen. Zij adviseert instellingen op het gebied van kwaliteitszorg en organiseert en begeleid instellingsbrede en thematische midterm reviews. Ze is betrokken bij de voorbereidingen voor opleidingsaccreditaties en instellingstoetsen als adviseur en panellid. 

Drs. Anne-Lise Kamphuis studeerde in 2000 af in Algemene Sociale Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Sindsdien is zij werkzaam als zelfstandig onderzoeker, en heeft zij kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeken uitgevoerd voor uiteenlopende opdrachtgevers. Anne-Lise is NVAO-gecertificeerd secretaris voor opleidingsaccreditaties en begeleidt voor de NVAO toetsen nieuwe opleiding (TNO) en instellingstoetsen kwaliteitszorg (ITK). Sinds 2017 is zij in dienst bij Odion Onderzoek, waar ze zich bezig houdt met curriculumevaluaties, alumni- en werkveldonderzoek, het monitoren van beleidsplannen en het begeleiden en adviseren van opleidingen bij opleidingsaccreditaties. Anne-Lise adviseert bij het schrijven van zelfreflecties, verzorgt workshops ten behoeve van opleidingsaccreditaties en begeleidt proefpanels en midterm reviews.

Momenteel hebben wij een vacature voor een senior adviseur


Reacties zijn gesloten.